Łączymy tradycję i nowoczesność.

Pierwsi w Małopolsce, jedni z pierwszych w Polsce.

Kontrolę pomiarów kąpieli roboczych oraz powłok proszkowych wykonuje nasze laboratorium.

Gotowa powłoka poddawana jest kontroli:

  • połysku,

  • pomiaru grubości powłoki,

  • badanie przyczepności,

  • test polimeryzacji,

  • próby odporności na uderzenia.